088 - 2035530

Disclaimer

Dutch Climate Service B.V. (Kamer van Koophandel: 56289294), hierna te noemen DCS, verleent u hierbij toegang tot www.dutchclimateservice.com ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

DCS behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

Beperkte aansprakelijkheid

DCS spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van DCS.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan DCS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij DCS.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DCS, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Klik hier voor onze algemene voorwaarden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

LEES VERDER

Koelinstallaties

Koelinstallaties

LEES VERDER

CV Installaties

CV Installaties

LEES VERDER

Luchtbehandeling

Luchtbehandeling

LEES VERDER

Regeltechniek

Regeltechniek

LEES VERDER

Technisch beheer

Technisch beheer

LEES VERDER

Service

Service

LEES VERDER